ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มศวและคณะกรรมการโครงการกิจกรรมการกุศลประชุมหารือเพื่อการจัดทำภาพยนต์โทรทัศน์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มศวและคณะกรรมการโครงการกิจกรรมการกุศลประชุมหารือเพื่อการจัดทำภาพยนต์โทรทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิและหารายได้เพื่อนำเงินบริจาคเข้าสู่การซื้ออุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้ป่วยยากไร้และปรับปรุงห้องผ่าตัดและพัฒนาศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิกให้ได้ตามเป้าหมาย เงินทั้งหมดจะมอบแก่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มศว

edit

back

Information

ปิดหน้าต่าง