กิจกรรม เข้าทำสัญญานิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยเพื่อการชดใช้ทุนรัฐบาล

ในวันที่ 24 กันยายน 2559 ทางมหาวิทยาลัยศรีนรินทร์ทรวิโรฒ ได้จัดงานวันเข้าทำสัญญา ให้กับนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ เพื่อการชดใช้ทุนรัฐบาล ณ ชั้น 2 อาคารบริการและการเรียน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ

edit

back

Information

ปิดหน้าต่าง