มูลนิธิแพทยศาสตร์ มศว ได้ออกคอนเสิร์ต ทีวี 3 สัญจร ประจำเดือน กันยายน 2559

มูลนิธิแพทยศาสตร์ มศว ร่วมกับ คอนเสิร์ต ทีวี 3 สัญจร ประจำเดือน กันยายน 2559 ที่อำเภอ พระปฐมเจดีย์ จังหวัด นครปฐม โดยมูลนิธิแพทยศาสตร์ มศว ได้ออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ แพทย์ มศว และ โรงพยาบาลศูนย์พระเทพรัตนราชสุดาฯ

edit

back

Information

ปิดหน้าต่าง