เปิดตู้รับบริจาค โครงการกิจกรรมการกุศลคณะแพทยศาสตร์ มศว ที่ศึกษาภัณฑ์ ลาดพร้าว

นพ. ฉัตรชัย กรีพละ ประธานโครงการกิจกรรมการกุศล มูลนิธิแพทย์ศาสตร์ มศว ได้ทำการเดินทาง เปิดตู้รับบริจาค ที่ ศูนย์ศึกษาภัณฑ์ ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559

edit

back

Information

ปิดหน้าต่าง