ภาพบรรยากาศ จากงาน Height

ภาพบรรยากาศ จากงาน Height. The Finest 50 Young Celebrities Gallery & Photo Book campaign "Keep standing for the love of earth" ขอกราบขอบพระคุณ คุณ สุรยุทธ วิไลลักษณ์ ผู้ใหญ่ใจดี ที่ทำให้มีกิจกรรมภาพถ่ายการกุศล ที่รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะได้มอบผ่าน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มศว # 9/9/59

edit

back

Information

ปิดหน้าต่าง