ร่วมลงนาม ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะผู้บริหารและตัวแทนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มศว ร่วมลงนาม ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙

edit

back

Information

ปิดหน้าต่าง