ครอบครัว แสงวิภาสนภาพร มอบเงินบริจาคเพื่อกิจกรรมการกุศล มูลนิธิเพื่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มศว

ครอบครัว แสงวิภาสนภาพร และลูกหลาน อาม่า ชิว แซ่ลิ้ม มอบเงินบริจาคเพื่อกิจกรรมการกุศล มูลนิธิเพื่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มศว เนื่องในวันฌาปนกิจศพ อาม่า ชิว แซ่ลิ้ม 31/8/59 ณ วัด ยาง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่ออุทิศแด่ผู้วายชนม์

edit

back

Information

ปิดหน้าต่าง