กิจกกรรม-ภาพข่าว งานบุญ ผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิ ฯ ณ วัดประสพสุข จังหวัดสุพรรณบุรี # คม ชัด ลึก # 29/8/59

ภาพข่าว งานบุญ ผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิ ฯ ณ วัดประสพสุข จังหวัดสุพรรณบุรี # คม ชัด ลึก # 29/8/59 โดยมีพลอากาศเอกธานินทร์ กิจสาลี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ และ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันต์รัตน์ ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาแพทยศาสตร์ มศว ร่วมกันเป็นประธานถวายต้นผ้าป่า เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559

edit

back

Information

ปิดหน้าต่าง