วันปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ใหม่ มศว 8 สิงหาคม 2559

นพ. ฉัตรชัย กรีพละ ประธานโครงการกิจกรรมการกุศล และสมาคมผู้ปกครองแพทย์ศาสตร์ มศว ได้ทำการเปิดบูธจำหน่ายของที่ระลึก ในวันปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ใหม่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559

edit

back

Information

ปิดหน้าต่าง