คอนเสิร์ตทีวี3 สัญจร จังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือน กรกฏาคม

มูลนิธิแพทยศาสตร์ มศว ร่วมกับ คอนเสิร์ต ทีวี 3 สัญจร ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ที่อำเภอบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ มูลนิธิแพทยศาสตร์ มศว ได้ออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ แพทย์ มศว และ โรงพยาบาลศูนย์พระเทพรัตนราชสุดาฯ

edit

back

Information

ปิดหน้าต่าง