เปิดตู้รับบริจาค โครงการกิจกรรมการกุศลคณะแพทย์ศาสตร์ มศว ที่ ห้างเซ็นเตอร์วัน

นพ. ฉัตรชัย กรีพละ ประธานโครงการกิจกรรมการกุศล มูลนิธิแพทย์ศาสตร์ มศว ได้ทำการเดินทาง เปิดตู้รับบริจาค ที่ ห้างสรรพสินค้า เซ็นเตอร์วัน เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2559

edit

back

Information

ปิดหน้าต่าง