มูลนิธิแพทย์ศาสตร์ มศว ได้ออกคอนเสิร์ต ทีวี 3 สัญจร ประจำเดือน มิถุนายน 2559

มูลนิธิแพทย์ศาสตร์ มศว คอนเสิร์ต ทีวี 3 สัญจร ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ที่ตลาดสดไอยรา มูลนิธิแพทยศาสตร์ มศว ได้ออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ แพทย์ มศว และ โรงพยาบาลศูนย์พระเทพรัตนราชสุดาฯ

edit

back

Information

ปิดหน้าต่าง