• ติดต่อเรา

  • สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ น.ส.กนกวรรณ   เที่ยงกุล ตึกคณะแพทยศสาตร์ มศว ชั้น 2 งานคลัง เบอร์โทรศัพท์ 098-249-5400

  • มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแพทยศาสตร์ มศว

    62 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

    037-395085-6

    medswucharity@gmail.com


back

Information

ปิดหน้าต่าง