• ส.ค.ส. ส่งความสุขภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยผู้ปกครองของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มศว   ร่วมถ่ายภาพหมู่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2560 ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2559

  • สารจาก Ambassador


back

Information

ปิดหน้าต่าง